Busvizslan har haft 9 kullar hittills.
Mer om dessa kan du läsa i menyn till vänster.