Busvizslans Jackpot Jaga

Födelsevikt 412 gram, vid 8 veckors ålder 4896 gram

Ägare Malin Begall, Göteborg


Designed by /a>