Busvizslans Incredible Iston

Födelsevikt 421 gram, vid 8 veckors ålder 5152 gram

Ägare Ali Fröberg, Västerås


Designed by /a>