Busvizslans Incredible Igor

Födelsevikt 344 gram, vid 8 veckors ålder 4172 gram, (grått halsband)

Ägare: Emma Sevonius, Lund


Designed by /a>