Busvizslans Hunting Hero

Födelsevikt 372 gram, vid 8 veckors ålder drygt 5 kg (ljusblått halsband)

Ägare: Martin Aarseth Karlsen, Oslo


Designed by /a>